SKUPLJANJE MLEČA, PROSTORIJA ZA PRIKUPLJANJE MLEČA, ČUVANJE MLEČA

Matičnjaci koji se oduzimaju iz odgajivačkih društava prenose se do prostorije za oduzimanje mleča.

Poznajuci osetljivost mleča na svetlost,vazduh,toplotu trudim se da prenoseći matičnjake ne budu izlozene svetlosti,čto kraće da budu izlizene toploti(prenositi samo odredjeni broj matičnjaka da bi rad sa njima trajao što kraće do odlaganja u pripremljene ambalaze).

Prostorija za oduzimanje mleča treba da zadovoljava sanitarno higijenske uslove,da mleč bude što manje izlozen svetlosti,suvom vazduhui da bi mleč bio što kvalitetnije smešten u namensku ambalazu i čuvan kvalitetno do svoje upotrebe.

Odsecanjem vrha matičnjaka dolazi se do larvice koja seodgovarajućom pincetom pazljivo odstranjuje iz mleča ,pa se namenskom kašikicom mleč oduzima iz matičnjaka i prebacuje u ambalazu,staklene posude koje se po punjenju zatvaraju sa gumenim čepom .

Pripremljenom medicinskom uglom i špricem iz te ambalaze se izvlaci vazduh,vrh boce se potapa u zagrejani vosak koji će prekriti gumeni čep i odlazeu hladnjak gde će na minus osamnaest stepeni da se čuva do upotrebe.

Kvalitetno pripremljen mleč moze da se čuva i do godinu dana do svoje upotrebe.

U matičnjake iz koji je oduzet mleč,ponovo se ubacuje jednodnevna larvica,matičnjaci se odnose u odgajivačka društva i postupak se ponavlja u toku aktivne  sezone maj,juni,deo julaodnosno dok u prirodi ima pčelinje paše(pčela moze stvarati kvalitetan mleč samo dok prirodni uslovi to dozvoljavaju).

Comments are closed