FORMIRANJE ODGAJIVAČKIH DRUŠTAVA I RAD SA NJIMA

Odgajivačko društvo ima zadatak da već startovane matičnjake nastavi negovati,hraniti sa mlečom.Formiramo ga u prisustvu matice koja je i dalje u njenom plodištu i odrzava pčelinju zajednicu u radnom raspolozenju.

Njeno mediste sada dobija startovane maticnjake koji već  imaju prisustvo feromona u mleču i obicno ide oko 40 matičnjaka.

Bitno je da do tog rama sa matičnjacima postavljamo ram sa otvorenim leglom koji smo uzeli iz plodišta gde je matica a to sve činimo da bi dobili pored startovanih matičnjaka što više mladih pčela koje su sposobne proizvoditi mleč i hraniti larvice u startovanim matičnjacima.

Sa druge strane rama startovanih matičnjaka dodajemo ram sa pergom (poznato je da je perga pčelinji hleb)koji će biti hrana mladim pčelama u proizvodnji mleča.

Startovani matičnjaci u proizvodnim društvima drzimo do 50 sati i tada pristupam vadjenju mleča iz tih matičnjaka.

Po oduzimanju mleča u matičnjake ponovo presadjujemo jednodnevne larvice i postupak ponavljamo svakih 72 sata.

Comments are closed