NAČINI KORIŠĆENJA MLEČA

MATIČNI MLEČ se koristi za ishranu i kao pomoćno lekovito sretstvo,pomešan sa medom najčešće u odnosu 1prema 100 ili rastvoren u 45% rastvoru alkohola.

Smeše preparata koja se koriste kao pomoćno lekovito sretstvo obično onoliko koliko se dana koriste toliko se dana i pravi pauza ako nije preporučen drugačiji tretman.

RASTVOR MLEČA U ALKOHOLU

Alkoholni rastvor obično se priprema tako što se u 40ml 96% alkohola doda 55ml destilovane vode. Svež matični mleč može se rastvoriti u 40-50% alkoholu tako što se na 1g mleča doda 20ml rastvora alkohola. Ovaj rastvor mleča se koristi u dozama od 5-10 kapi, pod jezik, 3-4 puta dnevno.

SMESA MLECA I MEDA

Kao lekovito sredstvo smeša meda i mleča se priprema tako što se u kilogram kristalizovanog meda, prethodno pripremljenog za miksiranje grejanjem, doda 10 grama svežeg mleča ili 2.5 grama liofilizovanog mleca.Smešu dobro izmešati, staviti u stakleni sud, dobro zatvoriti i držati na hladnom mestu. Preparat koristiti pre jela dva do tri puta na dan po jednu kafenu kašičicu tako što se drži u ustima dok se ne rastopi.

SM
EŠA MLEČA MEDA I POLENA

Kao preventivno i lekovito sredstvo ova smeša se priprema tako sto se u kilogram kristalisanog meda doda 10grama mleča i 200gr polenovog praha koji se predhodno samelje da bi se razbila opna na polenu .Ova smesa se dobro izmeša i drži se u staklenom sudu dobro zatvorena i na hladnom mestu.
Preparat koristiti pre jela ,po jednu kafenu kašiku dva do tri puta na dan tako što se drži u ustima što duže,dok se samo ne rastopi što više.

SMEŠA MLEČA MEDA POLENA PROPOLISA 2

Priprema se kao preventivno lekovito sretstvo tako sto se u kilogram kristalisanog meda doda 10grama mleča i 200 grama polenovog praha prethodno samlevenog da bi se razbila opna na sušenom polenu.Ovoj smeši se doda 3 do 4

grama sitnog praha propolisa u čvrstom stanju .Smeša se dobro izmeša i drži se u staklenom sudu dobro zatvorena na hladnom mestu .

Preparat koristiti pre jela ,po jednu kafenu kašiku dva do tri puta na dan tako što se drži u ustma što duže,dok se ne rastopi što više.

Comments are closed