Matični mleč

Da bi smo saznali šta je matična mleč prvo bih izneo tehnologiju proizvodnje matične mleči u pčelinjem društvu u prirodnom staništu gde nema uticaja čoveka –pčelara.

Pčelinje društvo se uglavnom sastoji od jedne matice, dve do tri hiljade trutova i od više desetina hiljada radilica. Za razliku od mnogih drugih insekata, medonosna pčela koju pčelari i koriste za dobijanje meda, propolisa, polena, mleča, ne može u prirodi opstati solitarno(kao jedinka) već mora živeti u zajednici čiji su stalni članovi matica, pčela radilica i trut.

Pčele radilice obavljaju skoro sve aktivnosti u pčelinjoj zajednici a one poseduju sve vrste žlezda(mlečne, voštane, mirisne i dr.) kao i organe (polenske korpice, jezik za sisanje nektara, žaoku za odbranu i dr.). Te aktivnosti su vezane za donošenje nektara, polena, propolisa kao  i  preradu i skladištenje te iste, kao i ishranu larvi iz koje ce se izleći mladi članovi pčelinje zajednice. Ovako organizovane aktivnosti omogućavaju opstanak pčelinje zajednice  na ovoj planeti.

Glavni zadatak matice u pčelinjem društvu je nošenje jaja iz kojih nastaju radilice, trutovi pa i buduća matica. Kvalitetno obavljanje ove njene funkcije zavisi od prirodnih uslova u prirodi a samim tim i kvaliteta hrane koje  proizvedu pcele radilice .

Bitno je znati da pčele radilice za ishranu jaja i larvi koja nastaju od tih jaja proizvode u prvim danima MLEČ a kasnije taj mleč u ishrani larvi mesaju sa medom.

Larva iz koje ce se izleći ta mlada buduća matica za razliku od drugih larvi  biva hranjena samo i iskljucivo MLEČOM..

Zahvaljujući ishrani jaja i larvi  matice samo MLEČOM , ona može da živi i aktivno nosi jaja dve i više godina u nekim slučajevima i do devet godina ,  za razliku od jaja i larvi koje se hrane mešavinom mleča i meda iz kojih se izlegu pčele radilice koje mogu da žive u letnjem periodu u proseku 40 dana.

Bitan je podatak da se matica celog svog života hrani isključivo MLEČOM .

Taj MLEČ proizvode mlade pčele radilice stare od 4- 18 dana pomoću svojih žlezda.

Zahvaljujući tako proizvedenom mleču matica u aktivnoj sezoni može da snese i do dve hiljade jaja za 24 časa koja su dvostruko teža od nje same i u pčelinjem društvu živi više godina. Taj MLEČ posebnom tehnologijom preuzima pčelar i koristi se prvenstveno kao preventiva u očuvanju zdravlja potrošaca pčelarskih proizvoda(čoveka)


Comments are closed